Toimitusehdot ja rekisteriseloste

TOIMITUSEHDOT
Voimassa 01.05.2018
Maksutavat
Asiakkaalle spostiin toimitettavalla laskulla,noudettaessa omalla
verkkopankilla(mahdollista käyttää Ylö-muovin tietokonetta),käteinen.
Maksu mahdollista kahdessa osassa. Tilatessa 50% tilauksen arvosta
ja loput kahden viikon päästä tavaran luovutuksesta. Ilmoita mahdollinen maksutapa tilatessa.
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
REKISTERINPITÄJÄ
Ylö-Muovi ky/wanna.f (Vat/ly Fi-09835493)
Salorinteentie 1 a 3
33450 Siivikkala
Toimipiste: Kalkunviertotie 2 a 3
33330 Tampere
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Mika Sulin
Puh: +358400636480
Sposti: mika.sulin@ylo-muovi.f
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on wanna.f asiakasrekisterin ylläpitäminen
sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen
hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa.
Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin
palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään
ainoastaan wanna.f asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten
rajapintojen kautta.REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
TIETOJEN LUOVUTUS
Ylö-muovi/wanna.f ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille
osapuolille.
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ylö-muovin käytössä, paitsi
yrityksen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun
tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan
luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden
omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai
laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole
yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen
varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei
lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen
poistamista.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää
Ylö-muovin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ylö-
muovin salasanasuojatulla palvelimella.